Serviciile
Locuintei Confortabile

Compania noastra ofera urmatoarele servicii:

De la bun început, oferim o gamă largă de servicii - întreținerea blocurilor, curățarea scarilor, plantarea copacilor, tufișurilor, precum și amenajarea terenurilor de joacă.


GESTIONAREA ȘI INTREȚINEREA
FONDULUI LOCATIV

SERVICII
ADMINISTRATIVE


 • Evidența actelor și registrelor tehnice ale blocului

 • Perfectarea tuturor conturilor contabile

 • Efectuarea și controlul plăților bancare

 • Semnarea și monitorizarea contractelor cu furnizorii serviciilor comunale și necomunale a spațiului, în vederea deservirii tehnice

 • Eliberarea certificatelor

 • Monitorizarea achitărilor

Responsabilitatile administratorului de bloc:


Recepționarea şi evidenţa chemărilor survenite de la locatari, efectuarea controlului nemijlocit al personalului tehnic, organizarea activității secţiei asistenţă tehnică, asigurarea colaboratorilor cu materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii, efectuarea controlului îndeplinirii obligățiilor de muncă a personalului tehnic – lăcătuș, măturători, electricieni, ș.a, cu întocmirea tabelelor de muncă, precum și instruirea lor, evidența acestora la compartimentul tehnicii securității, protecția muncii, normelor sanitare de exploatare a locuințelor, întreținerea blocului locativ și a teritoriului adiacent, conform actelor și normativelor în vigoare, de a controla și a colecta, sub propria răspundere și semnătura, datele de la indicii contoarelor comune și a altor date de la furnizorii de servicii comunale ( S.A. Apa – Canal, S.R.L. Chișinău Gaz, RED Union Fenosa S.A.) și altor persoane juridice care prestează servicii gestionarului, de a duce evidenţa plăților efectuate de locatari pentru serviciile locativ-comunale şi a taxelor pentru bunurile imobile. De a organiza cu locatarii adunări pentru soluţionarea problemelor apărute, repartizarea bonurilor de plată către locatari ce țin de achitarea serviciilor locativ – comunale.


SERVICII DE INTREȚINERE A SCĂRILOR BLOCULUI ȘI TERENULUI ADIACENT

Servicii de curatenie
a scarilor:


 • Măturarea și spălarea intrării în scara blocului, etajul 1, cabinelor de lift, cutiilor poștale și a scărilor;
 • Curătenie în toate scările blocului se efectuiază de 3 ori pe săptămînă;
 • de 2 ori pe an să efectuiază curățenie generală și anume: spălarea geamurilor, pereților, ușilor de la întrarea în bloc și a rampei metalice din scară, cutiilor poștale, înlăturarea pînzei de păiangen, dezinfectarea scarilor;

Servicii de curatenie
a terenului adiacent:


 • măturarea, spălarea, dezinfectarea tuburilor, containelor de gunoi, camerilor de acumulare a deșeurilor menajere;
 • curățenie în jurul containerilor, încărcarea deșeurilor menajere în containere, dezinfectarea containerilor;
 • iarna – curățirea zăpezii de pe trotuare împrejurul blocului, intrării în bloc, prelucrarea trotuarelor cu nisip și cu alți reagenți; vara – stropirea gazoanelor, cositul ierbii.


INTREȚINEREA TEHNICĂ

Atributiile instalatorului:


 • demontarea, controlul, curăţarea şi schimbul robinetelor deteriorate şi a vanelor în locurile de uz comun;
 • schimbul sectoarelor de reţele de apeduct (până la 3 metri lungime), armaturii de închidere şi reglare;
 • evidenţa şi deservirea apometrelor individuale pentru apartamente în locuri comune;
 • lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apă potabilă;

Atributiile electricianului:


 • controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu energie electrică (instalaţii electrice de fortă, fire electrice, tablouri de distribuţie şi protecţie, cutii de distribuţie – odată în 6 luni);
 • reîntinderea firelor electrice interne pleoştite, fixarea suplimentară, schimbul sectoarelor de fire electrice deteriorate;
 • descoperirea şi deconectarea la timp a sectoarelor de fire electrice deteriorate, care pot provoca incendiu;
 • întreţinerea în bună stare a instalaţiilor de forţă electrică şi aparatelor de demarare şi măsurat;